سیستم مدیریت متمرکز تهدیدات شبکه

همزمان با ریشه دواندن اینترنت و شبکه ها در کلیه کسب و کارها و روال های روزمره، تهدیدات امنیتی و راه های نفوذ و خرابکاری در اینترنت و شبکه نیز گسترش عظیمی یافت و منجر به یکی از بحران های اصلی هر سازمانی گردید که برای حیات امور خود نیازمند شبکه و اینترنت می باشد. بروز این تهدیدات علاوه بر عامل بیرونی گاها از سوی عوامل درونی سازمان نیز می تواند باشد. دسترسی کارمند غیر مجاز به سیستم حقوق و دستمزد و یا سیستم نظارت تصویری سازمان می تواند مثالی از خرابکاری های عوامل درونی سازمان باشد.
از آنجا که امروزه اینترنت بخش غیر قابل جدایی از سازمان ها می باشد که به نسبت اندازه هر سازمان هزینه هایی را نیز بر دوش سازمان قرار میدهد. اگر اینترنت را به عنوان یکی از منابع از سازمان در نظر بگیریم بایستی این منبع را که استفاده از آن برای سازمان هزینه هایی در بر دارد را کنترل و مدیریت نماییم به طوری که به هر کاربر میزان مورد نیاز از منابع اینترنت اختصاص یافته و مانع از دسترسی نالازم و هزینه بر کاربر به سایر منابع اینترنت شویم.
از آنجا که امروزه اینترنت بخش غیر قابل جدایی از سازمان ها می باشد که به نسبت اندازه هر سازمان هزینه هایی را نیز بر دوش سازمان قرار میدهد. اگر اینترنت را به عنوان یکی از منابع از سازمان در نظر بگیریم بایستی این منبع را که استفاده از آن برای سازمان هزینه هایی در بر دارد را کنترل و مدیریت نماییم به طوری که به هر کاربر میزان مورد نیاز از منابع اینترنت اختصاص یافته و مانع از دسترسی نالازم و هزینه بر کاربر به سایر منابع اینترنت شویم.
همچنین گاهی اوقات سازمان ها نیاز دارند تا به دلایل مختلفی مانند کنترل کارمندان، جلوگیری از اتلاف وقت کارمندان در بستر اینترنت و و… برخی از سایت ها و آدرس ها را مسدود نمایند تا از طریق اینترنت سازمان قابل دسترسی نباشند. نظارت و مدیریت اینترنت سازمان ها و اداره جات باعث بالا رفتن راندمان کاری کاربران و نیز ایجاد امنیت در شبکه مورد استفاده در آن اداره و یا سازمان می باشد.
پیرو وجود نیازهای ذکر شده و هم چنین سایر نیازهای امنیتی شبکه، شرکت تامید کو اقدام به تولید یک دستگاه UTM به نام TAMSHIELD نموده است که در واقع بر پایه UTM بسیار قوی Kerio بوده و علاوه بر تخصیص دقیق منابع شبکه و اینترنت به کاربران می تواند سایر نیازهای امنیتی سازمان را نیز برطرف کند.
Kerio یکی از ساده ترین و در عین حال قدرتمند ترین راه حل های امنیتی حفاظت از شبکه در برابر ویروس ها، کرم ها و دیگر نرم افزارها و فعالیت های مخرب است. این نرم افزار با دارا بودن بهترین طراحی، شبکه سازمان شما را از هجوم تهدیدات فلج کننده حفاظت می کند.

کارکردهای اساسی

مشخصات فنی

TamShield