مدیریت ناوگان

یکی از مهم ترین دغدغه های امروزی سازمان های بزرگ، مدیریت ناوگان های حمل و نقل و افزایش عملکرد و کارآمدی آنهاست. این مهم که کلیه تردد های ناوگان مربوط به یک سازمان همواره قابل رصد و ثبت شدن باشند قطعا تاثیر بسزایی در کنترل کارکرد بهینه نیروی انسانی خواهد داشت. ضمن آنکه رصد و پیگیری مشلات پیش آمده در حوزه ناوگان حمل و نقل را به شدت بهینه خواهد نمود. علاوه بر موارد گفته شده اطلاعات بدست آمده و ثبت شده در سیستم، با ارزشترین داده جهت بررسی زمان ها و ظرفیت های خالی ناوگان و استفاده از آن برای افزایش بهره وری ناوگان می باشد. ردیابی خودرو با استفاده از جی پی اس در بستر مخابراتی به مصرف کنندگان تجاری و خصوصی امکان نظارتی دقیق بر ناوگان حمل و نقل ، اتوموبیل های شخصی، کامیون ها، کشتی ها و پرسنل شرکت را ارائه میدهد و به شما این توانایی را میدهد تا به طور کار آمدی ناوگان خود را مدیریت کنید، هزینه ها را کاهش دهید و در راه افزایش بهره وری ناوگان حمل و نقل خود گام بر دارید.

کارکردهای اساسی

  • کنترل ناوگان حمل و نقل
  • کاهش هزینه ها

مشخصات فنی